Plotësoni të dhënat e Listes për Financim në Faktoring të Anasjelltë
Lista e faturave
Importoni listen e faturave nga Excel

   
Fshij


Me shtypjen e butonit Gjenero QR Code konfirmoj se të dhënat e bashkangjitura janë të sakta, dhe kërkoj gjenerimin e Numrit Unik te kërkesës për financim me SMS në kuadër të marrëveshjes për factoring të kundërt.


Manuali i përdorimit


Aplikacioni mobil Raiffeisen SMS Corporate